Tietoja minusta

Ympäristö- ja draamakasvattaja

Kuva: Ville Laitinen

TYÖKOKEMUS

Sagalundin museo ja lastenkulttuurikeskus, lastenkulttuurikoordinaattori
Museon Lastenkulttuurikeskukseen liittyvät työt. Toiminnan suunnittelua ja käytännön toteuttamista. Draamallisia aikamatkoja, koulukasvimaatoimintaa, tapahtumia, seminaareja, näyttelytoimintaa, yleisötyötä, lasten iltapäiväkerhojen vetämistä, monikulttuurista toimintaa jne. Toiminnan kehittämistä erilaisten projektien ja hankkeiden puitteissa.
2014 –

Saaristohetki, Osuuskunta Vinde, luontomatkailupalvelut
Perustajajäsen luontomatkailupalveluita tarjoavassa osuuskunnassa. Tarjoan osuuskunnan kautta esimerkiksi luontokoulupäiviä sekä metsäkylpyretkiä.
2017-

Suomen ympäristöopisto, kouluttaja
Draamatyöpajoja ympäristökasvatuskoulutusohjelman opiskelijoille.
2014,  2015, 2016

Kemiönsaaren kirjastot, satutäti
Satutunteja sekä draamasatutunteja eri teemoilla.
2014 –

Luontokeskus Sinisimpukka, asiakasneuvoja
Ryhmäopastuksia Saaristomeren kansallispuiston luontokeskuksessa ja sen geologisella luontopolulla. Luontokeskuksen asiakasneuvonta ja muut palvelutehtävät. Ympäristökasvatuksellisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus; mm. ”Vellamon kaulakorun arvoitus” sekä ”Supersankari-seikkailu”.
2013

Meriharjun luontotalo, luontokoulupäivien ohjaaja
Koululuokkien elämyksellisten luontokoulupäivien suunnittelu ja toteutus luontotalon lähiluonnossa Helsingissä. Muun luontokoulutoiminnan suunnittelua, valmistelua ja toteuttamista yhdessä luontokoulun muiden ohjaajien kanssa.
2013 – 2014

Korkeasaari, draamatyöpaja
Itämeri-aiheinen draamatyöpaja Itämeri koululaiskonferenssin osana sekä Itämeri ympärillämme -konferenssin osana nuorten vaikuttamistapahtumassa RuutiExpossa. Työpajassa tutkittiin ensin aihetta draama- ja osallistavin menetelmin sekä lopulta valmisteltiin pieni esitys vaikuttamisen keinoista.
2013, 2014

Luonto-Liitto, kouluttaja
Luonto-Liiton virallisia kerhonohjaajakoulutuksia sekä kouluttajakoulutus. Viikonlopun tai yhden päivän pituisten koulutusten suunnittelu ja toteutus. Koulutukset sisältävät sekä teoreettista että käytännön opetusta. Koulutuksia Helsingissä, Vaasassa, Heinolassa, Jyväskylässä ja Tampereella.
2012, 2013, 2014

Hiidenkiven peruskoulu, luontoliikuntapäivä
Luontoliikuntapäivän ohjelman suunnittelu ja toteutus Luonto-Liiton tilauksesta sadalle 5.-6. luokkalaiselle.
2012

Luonto-Liitto, kerhonohjaaja
Luontokerho Poikkilaakson ala-asteella Jollaksessa.
2011 – 2013

Luonto-Liitto, leirinjohtaja sekä -ohjaaja
Lastenleirejä sekä perheleiri Hangossa ja Espoossa.
2010, 2011

Nokia, Nokia Gear, Senior Environmental Engineer
Työssäni vastasin Nokian ympäristöstrategian ja -prosessien kehittämisestä ja soveltamisesta kaikkien Nokian lisälaitteiden (kuulokkeet, autotuotteet jne) osalta. Kouluttamista, tuotteiden materiaalidatan hallintaa, lainsäädännön vaatimusten toimeenpanoa, kyselyitä jne.
Päivittäinen työ kansainvälisessä tuotekehitys-tiimissä ja kanssakäyminen ulkomaisten toimittajien kanssa vahvistivat ympäristönäkökohtien puolestapuhujalle tärkeitä perustelu- ja vakuuttamistaitoja. Erityisesti sain näköalapaikalta seurata kansainvälisen elektroniikkayrityksen tuotteiden ympäristöasioiden hallinnan laajaa ja nopeasti muuttuvaa kenttää.
2007 – 2010

 

JULKAISUT JA ESITYKSET

Sormet multaan, 2016
Sagalundin museon menetelmäopas koulukasvimaatoimintaan
Menetelmäoppaat ovat Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton tuottamia.
http://www.lastenkulttuuri.fi/materiaalit/menetelmaoppaat

Zä-däm – supersankari sulla on pöksyissäs!, 2016
Ilmastonmuutos-aiheinen kiertävä teatteriesitys ja työpaja alakoululaisille supersankari-teemalla. Suunnittelu, ohjaus ja toteutus. Esityskokonaisuus kiersi alakouluissa Kemiönsaarella ja Vaasassa keväällä 2016.
Esitys tuotettiin Tiina ja Antti Herlinin säätiön tuella.

Tapaus takametsä, 2014
Draamallinen metsälähettiläiden kouluvierailumateriaali Luonto-Liitolle.
Materiaali laadittiin osana EU:n Youth in Action -hanketta.
http://www.luontoliitto.fi/kouluille/kouluvierailut/kouluvierailijalle

Luonnonhenkien satupolku, 2013
Suomalaiseen kansanperinteeseen nojaava ympäristökasvatuksellinen luonnonhenkien satupolku, joka esitetään luonnossa. Suunnittelu, ohjaus ja toteutus.  Ensimmäisen esitys tuotettiin ensimmäisen Suomen luonnon päivän päätapahtumaan Nuuksion kansallispuistoon Suomen luonnonsuojeluliiton tilauksesta. Esitys on sittemmin kiertänyt myös muissa Etelä-Suomen kansallispuistoissa Suomen luonnon päivinä sekä muissa lastenkulttuuritapahtumissa.

 

KOULUTUS

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Teatteri-ilmaisun ohjaaja, 2013-2017

Snellman korkeakoulu, Puhe- ja draamataide, 2/4 tutkinnosta, 2011-2013

Snellman korkeakoulu, Yleisopintovuosi, 2010-2011

Teatterikorkeakoulu (Avoin yliopisto), Teatteri ja kasvatus, perusopinnot 2013

Teknillinen korkeakoulu, Diplomi-insinööri, 2007
Diplomityö: Management of car industry environmental supplier requirements (Nokia Gear)
Pääaine: Kemian tehdassuunnittelu
Sivuaine: Ympäristöjohtaminen ja vastuullinen liiketoiminta
Sivuaine: Strategy and International Business

Ecole Supérieure de Commerce, ERASMUS Vaihto, Reims, Ranska, 2003-2004

Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio, Ylioppilas, Hämeenlinna, 2001

St.Helena High School, US High School Graduate, St.Helena, California, USA, 1999

Hämeenlinnan Musiikkiopisto, Musiikin perustutkinto (piano), 1997

 

KURSSIT JA TODISTUKSET

Rauhankoulun kouluvierailu ohjaaja koulutus, Suomen Rauhanliitto, 2013

Draama- ja osallistavia menetelmiä globaalikasvatukseen, Suomen Rauhanliitto, 2013

Hygieniapassi, Evira, 2012

Integral Psychology (Holoscendence), Sergey Kupriyanova, 2012

Luontoyhteys-menetelmä koulutus, Riitta Wahlström Taiga-instituutti, 2011

Ensiavun peruskurssi (EA 1), Suomen Punainen Risti, 2011

Kerhonohjaajakoulutus, Luonto-Liitto, 2010

 

KIELITAITO

suomi (äidinkieli), ruotsi (sujuva),  englanti (sujuva),

ranska (hyvä), portugali (tyydyttävä), saksa (alkeet), espanja (alkeet)

 

LUOTTAMUSTOIMET

Festival Norpas ry, hallituksen jäsen ja sihteeri 2013-2017

Kemiönsaaren luonto ry, hallituksen jäsen 2015, 2017

Ikimetsän ystävät ry, hallituksen jäsen 2011-2014