KRISTIINA TIAINEN – CV

TYÖKOKEMUS

Sagalundin museo ja lastenkulttuurikeskus, lastenkulttuurivastaava
Vastaan Sagalundin lastenkulttuuritoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä vedän osin myös käytännön toteutuksia. Hanketyö on tärkeä osa tehtävänkuvaa. Tehtävääni kuuluu myös aktiivinen yhteistyö Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa, jossa esim. vedän kestävän kehityksen teemaryhmää. Kaudella 2020-2021 olin liiton hallituksen jäsen. Yhteistyö Sagalundin lastenkulttuurikeskus toimii Kemiönsaarella sekä Salossa ja Paraisilla. Keskus järjestää toimintaa Sagalundin museosäätiölle kuuluvissa tiloissa ja vie toimintaa kohderyhmälleen kaikkialle toiminta-alueellaan. Lisäksi Sagalundin toimintaan osallistuu vuosittain lapsiryhmiä ja perheitä ympäri Suomen. Myös keskuksen tuottama materiaali, kiertonäyttelyt ja koulutukset tavoittavat valtakunnallisesti. Lastenkulttuuritoiminnan fokus on kulttuuriperintö- ja ympäristökasvatuksessa, mutta lisäksi Sagalund tarjoaa myös laajan kirjon muuta laadukasta lastenkulttuuria.
2014 –

Natureffect, luontomatkailu- ja ympäristökasvatuspalvelut
Toteutan ostopalveluna Lounais-Suomen jätehuolto Oylle ympäristökasvatusneuvojan tehtäviä eli kouluvierailuita ja kiertoajeluita ala- ja yläkoululaisille. Lisäksi tarjoan Natureffectin kautta esimerkiksi luontokoulupäiviä sekä metsäkylpyretkiä.
2019-

Suomen ympäristöopisto, kouluttaja
Draamatyöpajoja luontoleikkityöpajoja ja muita ohjelmia ympäristökasvatuskoulutusohjelman opiskelijoille.
2014, 2015, 2016, 2022

Luontokeskus Sinisimpukka, asiakasneuvoja
Ryhmäopastuksia Saaristomeren kansallispuiston luontokeskuksessa ja sen geologisella luontopolulla. Luontokeskuksen asiakasneuvonta ja muut palvelutehtävät. Ympäristökasvatuksellisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus; mm. ”Vellamon kaulakorun arvoitus” sekä ”Supersankari-seikkailu”.
2013

Meriharjun luontotalo, luontokoulupäivien ohjaaja
Koululuokkien elämyksellisten luontokoulupäivien suunnittelu ja toteutus luontotalon lähiluonnossa Helsingissä. Muun luontokoulutoiminnan suunnittelua, valmistelua ja toteuttamista yhdessä luontokoulun muiden ohjaajien kanssa.
2013 – 2014

Korkeasaari, draamatyöpaja
Itämeri-aiheinen draamatyöpaja Itämeri koululaiskonferenssin osana sekä Itämeri ympärillämme -konferenssin osana nuorten vaikuttamistapahtumassa RuutiExpossa. Työpajassa tutkittiin ensin aihetta draama- ja osallistavin menetelmin sekä lopulta valmisteltiin pieni esitys vaikuttamisen keinoista.
2013, 2014

Luonto-Liitto, kouluttaja
Luonto-Liiton virallisia kerhonohjaajakoulutuksia sekä kouluttajakoulutus. Viikonlopun tai yhden päivän pituisten koulutusten suunnittelu ja toteutus. Koulutukset sisältävät sekä teoreettista että käytännön opetusta. Koulutuksia Helsingissä, Vaasassa, Heinolassa, Jyväskylässä ja Tampereella.
2012, 2013, 2014

Hiidenkiven peruskoulu, luontoliikuntapäivä
Luontoliikuntapäivän ohjelman suunnittelu ja toteutus Luonto-Liiton tilauksesta sadalle 5.-6. luokkalaiselle.
2012

Luonto-Liitto, kerhonohjaaja
Luontokerho Poikkilaakson ala-asteella Jollaksessa.
2011 – 2013

Luonto-Liitto, leirinjohtaja sekä -ohjaaja
Lastenleirejä sekä perheleiri Hangossa ja Espoossa.
2010, 2011

Nokia, Nokia Gear, Senior Environmental Engineer
Työssäni vastasin Nokian ympäristöstrategian ja -prosessien kehittämisestä ja soveltamisesta kaikkien Nokian lisälaitteiden (kuulokkeet, autotuotteet jne) osalta. Kouluttamista, tuotteiden materiaalidatan hallintaa, lainsäädännön vaatimusten toimeenpanoa, kyselyitä jne.
Päivittäinen työ kansainvälisessä tuotekehitys-tiimissä ja kanssakäyminen ulkomaisten toimittajien kanssa vahvistivat ympäristönäkökohtien puolestapuhujalle tärkeitä perustelu- ja vakuuttamistaitoja. Erityisesti sain näköalapaikalta seurata kansainvälisen elektroniikkayrityksen tuotteiden ympäristöasioiden hallinnan laajaa ja nopeasti muuttuvaa kenttää.
2007 – 2010

JULKAISUT JA ESITYKSET

Kestävän kehityksen opas lastenkulttuurikeskuksille, 2021
Janina Ahlfors ja Kristiina Tiainen
Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton tuottama
https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2021/11/Lastenkulttuurin_kestavan_kehityksen_opas.pdf

Sormet multaan, 2016
Anna Kamara ja Kristiina Tiainen
Sagalundin museon menetelmäopas koulukasvimaatoimintaan
http://www.lastenkulttuuri.fi/materiaalit/menetelmaoppaat

Zä-däm – supersankari sulla on pöksyissäs!, 2016
Ville Laitinen ja Kristiina Tiainen
Ilmastonmuutos-aiheinen kiertävä teatteriesitys ja työpaja alakoululaisille supersankari-teemalla. Suunnittelu, ohjaus ja toteutus. Esityskokonaisuus kiersi alakouluissa Kemiönsaarella ja Vaasassa keväällä 2016.
Esitys tuotettiin Tiina ja Antti Herlinin säätiön tuella.

Tapaus takametsä, 2014
Kristiina Tiainen
Draamallinen metsälähettiläiden kouluvierailumateriaali Luonto-Liitolle.
Materiaali laadittiin osana EU:n Youth in Action -hanketta.
https://hugepdf.com/download/tapaus-takamets-draamavierailu-luonto_pdf

Luonnonhenkien satupolku, 2013
Ville Laitinen ja Kristiina Tiainen
Suomalaiseen kansanperinteeseen nojaava ympäristökasvatuksellinen luonnonhenkien satupolku, joka esitetään luonnossa. Suunnittelu, ohjaus ja toteutus.  Ensimmäisen esitys tuotettiin ensimmäisen Suomen luonnon päivän päätapahtumaan Nuuksion kansallispuistoon Suomen luonnonsuojeluliiton tilauksesta. Esitys on sittemmin kiertänyt myös muissa Etelä-Suomen kansallispuistoissa Suomen luonnon päivinä sekä muissa lastenkulttuuritapahtumissa.


KOULUTUS

Suomen ympäristöopisto, Ympäristöalan erikoismmattitutkinto – ympäristökasvattaja, 2021

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Teatteri-ilmaisun ohjaaja, 2013-2017

Teknillinen korkeakoulu, Diplomi-insinööri, 2007
Diplomityö: Management of car industry environmental supplier requirements (Nokia Gear)
Pääaine: Kemian tehdassuunnittelu
Sivuaine: Ympäristöjohtaminen ja vastuullinen liiketoiminta
Sivuaine: Strategy and International Business

Snellman korkeakoulu, Puhe- ja draamataide, 2/4 tutkinnosta, 2011-2013

Snellman korkeakoulu, Yleisopintovuosi, 2010-2011

Teatterikorkeakoulu (Avoin yliopisto), Teatteri ja kasvatus, perusopinnot 2013

Ecole Supérieure de Commerce, ERASMUS Vaihto, Reims, Ranska, 2003-2004

Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio, Ylioppilas, Hämeenlinna, 2001

St.Helena High School, US High School Graduate, St.Helena, California, USA, 1999

Hämeenlinnan Musiikkiopisto, Musiikin perustutkinto (piano), 1997

LUOTTAMUSTOIMET

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, hallituksen jäsen, 2020-2021

Festival Norpas ry, hallituksen jäsen ja sihteeri 2013-2017

Kemiönsaaren luonto ry, hallituksen jäsen 2015, 2017

Ikimetsän ystävät ry, hallituksen jäsen 2011-2014

KURSSIT JA TODISTUKSET

Rauhankoulun kouluvierailu ohjaaja koulutus, Suomen Rauhanliitto, 2013

Draama- ja osallistavia menetelmiä globaalikasvatukseen, Suomen Rauhanliitto, 2013

Hygieniapassi, Evira, 2012

Integral Psychology (Holoscendence), Sergey Kupriyanova, 2012

Luontoyhteys-menetelmä koulutus, Riitta Wahlström Taiga-instituutti, 2011

Ensiavun peruskurssi (EA 1), Suomen Punainen Risti, 2011

Kerhonohjaajakoulutus, Luonto-Liitto, 2010

KIELITAITO

suomi (äidinkieli), ruotsi (sujuva),  englanti (sujuva),

ranska (hyvä), portugali (tyydyttävä), saksa (alkeet), espanja (alkeet)